مرز زمینی کاپی کوی ترکیه با ایران شروع به فعالیت کرد

دروازه گمرکی کاپی کوی که در منطقه سارای شهر وان واقع شده و دو کشور ایران و ترکیه را به هم متصل میکند ،‌پس از دو سال ساخت شروع به فعالیت کرد .این دروازه گمرکی که هزینه ساخت آن ۱۰۰ میلیون لیر اعلام شده ، دو شهر مرزی وان ترکیه و خوی ایران را به…