همه چیز در رابطه با کاریابی در ترکیه

حجم وسیع درخواست ها راجع به کاریابی و اشتغال در ترکیه ومراجعه افرادی که متاسفانه با گرفتن وعده های کار و درآمد زیاد از جانب بعضی موسسات کاریابی، مهاجرت کرده اند و در کمال ناباوری نه تنها شغلی به آنها اختصاص داده نشده بلکه با پرداخت هزینه های سنگین قربانی کلاهبرداران شده اند ما را…