شفاف سازی درباره داشتن حداقل ۶ ماه اقامت برای درخواست اجازه کار از داخل ترکیه

متاسفانه افراد و گروه‌هایی‌ که تجربه در زمینه دریافت اجازه کار در ترکیه ندارند ، با مطالعه چند نوشته در فضای مجازی ، اقدام به ارائه مشاوره و دریافت هزینه میکنند . این مورد باعث میشود تا اطلاعات اشتباه دهان به دهان چرخیده و تبدیل به حقیقت نا درست شود . موضوع مهاجرت مسئله ی…