اطلاعات تکمیلی – عدم تمدید اقامت های توریستی در سال ۲۰۲۰

راندوو خود را در صورت امکان در سال ۲۰۱۹ دریافت کنید . شما می توانید تا ۶۰ روز قبل از اتمام اقامت خود برای تمدید اقدام کنید . یعنی افرادی که اقامت آنها تا ماه دوم سال ۲۰۲۰ معتبر است می توانند در سال ۲۰۱۹ درخواست تمدید خود را به ثبت برسانند. در این ویدیو…

نکاتی‌ مهم درباره دریافت اقامت توریستی در ترکیه

با توجه به سختگیری‌ های اخیر در اداره مهاجرت شهر استانبول که مشکل‌ های فراوانی‌ ، هم برای هم وطن عزیز و هم برای سایر اتباع خارجی‌ ایجاد کرده ، لازم دانستیم نکات مهمی در رابطه با این نوع اقامت که باید به آنها توجه کرد ، اعلام کنیم . طبق گفتگوهای متعدد با اداره…