بورس دولتی ترکیه (ترکیه بورسلاری)

بورس تحصیلی ترکیه یک برنامه تحصیلی با بودجه دولتی برای دانشجویان بین المللی است. این بورس تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، هنر و فرصت های مطالعاتی و تحقیقی ارائه می شود. هر ساله امکان بورسیه برای ۱۶۰۰۰ دانشجو را در ۵۵ شهر و ۱۰۵ دانشگاه فراهم می شود. در سال ۲۰۱۶ و از…