حداکثر اعتبار پاسپورت برای تردد در مرزهای بین المللی ترکیه

ایرانیان میتوانند با به همراه داشتن پاسپورت مجاز و یا برگ تردد، در ترکیه اقامت دریافت کنند، یا از مرز‌های این کشور (مرز زمینی‌، هوایی‌، دریایی) تردد کنند. طبق قانون تصویب شده در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۵، در رابطه با حداقل اعتبار مورد نیاز برای معتبر شناخته شدن پاسپورت، افرادی که پاسپورت آنها حداقل ۵ ماه (۱۵۰…