معرفی وحدت دانشگاه های قفقاز

آزمون یوس وحدت دانشگاه های قفقاز

1,823

اتحاد دانشگاه های قفقاز(Kafkasya Üniversiteler Birliği) در سال ۲۰۰۹ میلادی با هدف ارتقاع سطح آموزشی وانجام  تحقیقات  مشترک در زمینه های اقتصادی ، علمی ، فرهنگی و هنری در منطقه قفقاز توسط ۷ دانشگاه در ۳ کشور تشکیل شد . در راستای تحقق اهداف خود ،‌ اتحاد دانشگاه های قفقاز با برگزاری کنفرانس ها واجرای  پروژه های مشترک ، با تمرکز برای آینده ای بهتر برای جوانان ، هم اکنون با عضویت ۱۱۳ دانشگاه  در ۱۳ کشور به فعالیت های خود ادامه می دهد .

پس از حذف آزمون مرکزی یوس توسط سازمان سنجش ترکیه در سال ۲۰۱۱ ، برگزاری آزمون های یوس مستقل توسط هر دانشگاه ،‌ هم برای داوطلب ها و هم برای دانشگاه ها مشکلات زیادی را ایجاد کرد . در راستای حل این مشکلات ،‌ اتحاد دانشگاه های قفقاز از سال ۲۰۱۴ برای سنجش و پذیرش دانشجوهای خارجی در دانشگاه های کشور ترکیه اقدام به برگزاری آزمون یوس مشترک کرده ،‌ نتیجه این آزمون مورد قبول ۷۱ دانشگاه در سطح کشور می باشد . نکته جالبی که باید درباره آزمون یوس اتحاد دانشگاه های قفقاز به آن اشاره کرد این است که بسیاری از دانشگاه های طرف قرارداد این آزمون ،  ظرفیت جداگانه برای این آزمون اعلام می کنند .

 

لیست دانشگاه هایی که آزمون یوس اتحاد دانشگاه های قفقاز را قبول دارند 

Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Batman Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi Bartın Üniversitesi Başkent Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi
Bozok Üniversitesi Bezmialem Vakıf
Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Dicle Üniversitesi Erzincan Üniversitesi
Erzurum Teknik
Üniversitesi
Düzce Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Hakkari Üniversitesi
Harran Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
Gedik Üniversitesi Hasan Kalyoncu
Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
İstanbul Kültür
Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Muş Alparslan Üniversitesi Nevşehir Haci Bektaş Veli
Üniversitesi
Niğde Üniversitesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Okan Üniversitesi Ordu Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi Siirt Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Şırnak Üniversitesi Toros Üniversitesi Sinop Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türk-Alman Üniversitesi Uşak Üniversitesi Tunceli Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Final Üniversitesi Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi

 

نظرات بسته شده است.

هم اکنون در تماس باشید