فرق دانشکده تکنولوژی با دانشکده مهندسی

Mühendislik Fakültesi vs. Teknoloji Fakültesi

698

بعد از تصویب قانون دانشکده های تکنولوژی در ترکیه توسط هیت وزاری این کشور، این نوع دانشکده ها به سرعت در نهاد دانشگاه های مختلف ترکیه  افتتاح شدند که در آن ، همانند دانشکده های مهندسی ، رشته های مختلفی نظیر مهندسی برق ، مکانیک ، الکترونیک و غیره تدریس می شوند.

دلیل ایجاد دانشکده های تکنولوژی ،آموزش رشته‌ های مهندسی‌ به صورت عملی‌ می‌ باشد ، به طوری که فارغ التحصیل‌ های این دانشکده ، با توجه به سنگینی‌ دروس عملی‌ نسبت به دروس تئوری ، کارگاه‌ های تجربی‌ و میزان کارآموزی بیشتر ، خیلی‌ راحت تر و سریع تر از فارغ التحصیل های دانشکده های مهندسی‌ میتوانند با بازار کاری اخت بگیرند.

از سویی دیگر ، حذف برخی دروس تئوری که در جوامع بین‌المللی جزو الزامات رشته مهندسی‌ محسوب می‌‌ شوند ، باعث شده تا فارغ التحصیل های دانشکده‌های تکنولوژی ، برای ادامه تحصیل یا کار در سایر کشور‌ها با مشکلاتی از قبیل کمبود واحد و یا شناخته نشدن این دانشکده ها مواجه شوند ، به طوری که حتا نظام مهندسی‌ کشور ترکیه در ابتدا اعلام کرد که به فارغ التحصیل های این دانشکده ها حق امضای مهندسی‌ تعلق نخواهد گرفت ولی‌ بعدا با فشار دولت مجبور به قبول فارغ التحصیل های دانشکده‌ های تکنولوژی برای حق امضا شد.

با توجه به تازگی دانشکده‌ های تکنولوژی ، و مجهول بودن بحث قبولی آنها در سایر کشور‌ها ، پیشنهاد می‌کنیم علاقه مندان به تحصیل در رشته‌ های مهندسی‌ ، دانشکده‌ های مهندسی‌ دانشگاه‌ ها را برگزینند.

نظرات بسته شده است.

هم اکنون در تماس باشید