دریافت اجازه کار برای سهامداران شرکت

922

دریافت اجازه کار برای سهامداران شرکت یکی از راههای دریافت اقامت کاری در ترکیه میباشد . این نوع اجازه کار در قانون اجازه کار اتباع خارجی به شماره 4817 تعریف شده و اجرا میشود.

طبق قوانین ، اجازه کار همان اقامت کاری محسوب شده ،  شما پس از دریافت اجازه کار نیازی به دریافت جداگانه هیچ نوع اقامتی نخواهید داشت.

طبق قوانین جاری سهامدار خارجی یک شرکت در صورتی که هیچ فعالیتی در شرکت را به عهده نگرفته باشد مستلزم دریافت اجازه کار نیست . از سوی دیگر اگر سهامدار در امور کاری و اجرایی شرکت قصد فعالیت داشته باشد میبایست برای دریافت اجازه کار خود اقدام کند .

دو شرط مهم برای دریافت این نوع اقامت در قوانین اجرایی ترکیه تعریف شده است که داشتن آنها برای دریافت اجازه کار اجباریست.

دریافت اجازه کار برای مدیر عامل خارجی اجباریست.
شرط سرمایه

سهامداری که قصد دریافت اجازه کار را دارد :

الف) در صورتی که تعداد شرکا از یک نفر بیشتر باشد ، حداقل ۲۰ درصد سهام به ارزش حداقل ۴۰۰۰۰ لیر ترکیه در سرمایه شرکت سهیم باشد و سرمایه پرداخت شده شرکت کمتر از ۱۰۰۰۰۰ لیر ترکیه نباشد.

ب) در صورتی که شرکت تنها دارای یک سهام دار باشد (صد در صد سهام در اختیار فرد خارجی باشد) ،سرمایه پرداخت شده شرکت کمتر از ۱۰۰۰۰۰ لیر ترکیه نباشد.

شرط استخدام شهروند ترک

این شرط را در دو حالت میتوان بررسی کرد :

الف) در صورتی که مدت ۶ ماه از تاریخ تاسیس شرکت نگدشته باشد ، سهام دار شرکت میتواند تنها با انجام شرط سرمایه اجازه کار یک ساله از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کند . اما در پایان دوره ی یک ساله ، برای تمدید ، ۶ ماه دوم تاسیس شرکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در۶ ماه دوم ، شرکت میبایست حداقل ۵  نفر شهروند ترک به استخدام گرفته باشد . در صورتی که این مورد رعایت نشود وزارت کار از تمدید اجازه کار امتناع کرده و پرونده باطل خواهد شد.

ب) درصورتی که مدت ۶ ماه از تاریخ تاسیس شرکت گذشته باشد شرکت میبایست دارای ۵ شهروند ترک استخدام شده باشد تا بتوان برای سهامدار خارجی درخواست اجازه کار کرد.

در حقیقت دولت ترکیه ، برای شرکت های نوپا ، برای اجرای شرط استخدام ۶ ماه فرجه در نظر گرفته است و پس از گذشت ۶ ماه اول این شرط باید اجرا شود.

در تمدید اجازه کار ، یکی از مهمترین نکاتی که باید توجه داشت این است که شرکت هیچ گونه بدهی از قبیل بیمه و مالیات به دولت نداشته باشد.

در صورتی که سهام دار ، دارای اقامت معتبر ترکیه که حداقل برای ۶ ماه صادر شده باشد میتواند از داخل خاک کشور ترکیه و در غیر این صورت باید از نمایندگی های جمهوری ترکیه در کشور خود اقدام به دریافت اجازه کار کند.

نمونه اجازه کار ترکیه
مدارک لازم برای دریافت اجازه کار
*درخواست از داخل خاک ترکیه
 • برگه فعالیت از اتاق بازرگانی (Faaliyet Belgesi)
 • صورت مالی سال آخر تأیید شده توسط اداره مالیات و یا حسابدار قسم خورده (Bilanço)
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت و سهامداران (Resmi Gazete)
 • وکالت نامه
 • شماره اداره بیمه شرکت (İşyeri SGK Numarası)
 • ترجمه رسمی مدرک تحصیلی
 • عکس پاسپورت
 • اقامتی که برای حداقل ۶ ماه صادر شده و هنوز دارای اعتبار میباشد
 • یک عدد عکس
 • وضعیت تاهل
 • آدرس در ایران و ترکیه
*درخواست از نمایندگان جمهوری ترکیه در ایران
 • درخواست نامه و دریافت کد رهگیری
 • سو پیشینه
 • گواهی تولد
 • قرارداد کاری (İş Sözleşmesi)
 • صورت امضا (İmza Sirküsü)
 • برگه فعالیت از اتاق بازرگانی (Faaliyet Belgesi)
 • صورت مالی سال آخر تأیید شده توسط اداره مالیات و یا حسابدار قسم خورده (Bilanço)
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت و سهامداران (Resmi Gazete)
 • وکالت نامه
 • شماره اداره بیمه شرکت (İşyeri SGK Numarası)
 • ترجمه رسمی مدرک تحصیلی
 • عکس پاسپورت
 • یک عدد عکس
 • آدرس در ایران

اجازه کار برای بار اول به مدت یک سال صادر میگردد و دارنده اجازه کار میبایست ۶۰ روز قبل از اتمام دوره نسبت به تمدید اجازه کار اقدام کند.

توجه : از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی داشتن حساب KEP برای انجام امور اجازه کار اجباریست.

برای دریافت این نوع اجازه کار و دریافت پاسخ به سوال های خود با ما در ارتباط باشید .

نظرات بسته شده است.

هم اکنون در تماس باشید