اتباع خارجی پس از ۸ سال اقامت پیوسته (مستمر) واجد شرایط برای دریافت اقامت بلند مدت میشوند . اقامت پیوسته یا مستمر در کشور ترکیه به شکل زیر تعریف میشود :

افرادی که در طول مدت اقامت قانونی خود ، هر سال بیشتر از ۶ ماه در خاک ترکیه بوده اند و در مجموع ۵ سال اخیر بیشتر از ۴ سال را داخل خاک کشور ترکیه سپری کرده باشند ، دارای اقامت پیوسته یا مستمر محسوب میشوند .

اقامت های دانشجویی در محاسبه شرط ۸ سال اقامت ،نیم سال محسوب میگردد و اقامت های توریستی به هیچ عنوان محاسبه میشوند . حتی در صورتی که در بین اقامت های خود ، شخص مورد نظر اقدام به دریافت اقامت توریستی کرده باشد ، تمامی سنوات سال های قبل وی پاک خواهد شد .

در کنار شرط اقامت ۸ سال پیوسته ، فرد متقاضی باید شرایط دیگری را نیز برای دریافت اقامت بلند مدت دارا باشد . این شرایط عبارت اند از :

  • داشتن بیمه سلامت معتبر
  • داشتن توانایی مادی برای گذران زندگی خود و افراد تحت حمایتش(خانواده)
  • عدم دریافت هر گونه کمک دولتی در ۳ سال اخیر
  • عدم ایجاد هر گونه مشکل امنیتی برای جامعه

افرادی که دارای اقامت بلند مدت در ترکیه هستند ، از تمامی حقوق شهروند ترکیه ( به جز حق حضور در خدمت سربازی ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، حق استخدام در اداره دولتی و بعضی حقوق تعریف شده در قوانین خصوصی) برخوردار خواهند بود .

 

پرسش و پاسخ اقامت بلند مدت

[accordions]
[accordion title=”اعتبار اقامت بلند مدت چند ساله است؟” load=”hide”]اقامت های بلند مدت بدون تاریخ انقضا صادر میشوند.[/accordion]
[accordion title=”آیا امکان از دست دادن اقامت بلند مدت وجود دارد ؟” load=”hide”]بله. در صورتی که شخص امنیت جامعه یا امنیت را تهدید کند و یا بیشتر از یک سال خارج از دلایل اجباری (تحصیل ، بیماری ، خدمت اجباری) خارج از خاک ترکیه حضور داشته باشد اقامت بلند مدت وی باطل خواهد شد . [/accordion]
[accordion title=”آیا میتوان دوباره درخواست اقامت بلند مدت داد؟ ” load=”hide”]بله ، در صورتی که اقامت بلند مدت به دلیل عدم حضور در کشور ترکیه باطل شده باشد ، حامل این اقامت میتواند دوباره درخواست اقامت بلند مدت خود را به فرمانداری استان محل زندگی خود ارائه دهد . شرط ۸ سال اقامت پیوسته برای کسانی که دوباره درخواست اقامت بلند مدت را دارند، لازم نیست و اقامت بلند مدت وی طی حداکثر یک ماه صادر خواهد شد . [/accordion]
[accordion title=”آیا با اقامت بلند مدت میتوان مشغول به کار شد ؟” load=”hide”]خیر ، اقامت بلند مدت به تنهایی اجازه کار کردن به شما نخواهد داد . حاملین اقامت بلند مدت میبایست نسبت به دریافت اجازه کار بلند مدت از وزارت کار اقدام کنند[/accordion]
[/accordions]