حذف محدودیت ظرفیت پذیرش دانشگاه های ترکیه برای خارجیان

1,420

با توجه به رغبت دانشجو‌های خارجی‌ به دانشگاه‌ های ترکیه ، سازمان آموزش عالی‌ این کشور ، محدودیت ۵۰ درصدی ظرفیت‌ های اعلام شده برای دانشجو‌های خارجی‌ در برابر دانشجو‌های ترک را برداشت . طبق قانون قبلی‌ ، دانشگاه‌ های دولتی و خصوصی حق نداشتند بیشتر از ۵۰ درصد از ظرفیتی که برای دانشجو‌های ترک مشخص کرده ا‌ند را برای پذیرش دانشجو‌های خارجی‌ اعلام کنند . اما با این تغییر، از این پس دانشگاه‌ ها می توانند ظرفیت دلخواه خود را برای پذیرش دانشجو‌های خارجی‌ اعلام کنند . این بدان معناست که از این پس می توانیم شاهد  پذیرش با ظرفیت بالا از طرف دانشگاه‌ های خصوصی و دولتی ترکیه برای خارجیان باشیم . البته در رشته‌ های پزشکی‌ و دندانپزشکی‌ ، با توجه به شرایط این رشته‌ ها و محدودیت امکانات برای حفظ کیفیت آموزش در رشته‌های نام برده ، این تغییر صدق نکرده ، مانند روال قبل قانون ۵۰ درصد ادامه خواهد داشت .

پروفسور یکتا ساراچ ، رئیس سازمان آموزش عالی‌ کشور ترکیه در این باره گفت :

با توجه به کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ های ترکیه ، اخیرا شاهد موج عظیمی‌ از داوطلبان از سراسر دنیا هستیم . برداشتن محدودیت ظرفیت ، قدم بزرگی‌ در راستی‌ گسترش کیفیت علمی‌ ترکیه در جهان خواهد بود . در مراحل بعدی ، با ادامه این گسترش اهداف جدیدی را نیز اعلام خواهیم کرد . میدانیم که برای گسترش آموزش با حفظ کیفیت باید قدم برداریم و نسبت به آن عمل خواهیم کرد .

نظرات بسته شده است.

هم اکنون در تماس باشید