ثبت نام آزمون یوس

اگه میخوای در آزمون های یوس سال ۲۰۲۳ ثبت نام کنی، همین حالا فرم زیر رو پر کن تا مشاورین تحصیلی ما باهات تماس بگیرند و ثبت نام شما رو با امکان پرداخت ریالی و در یک روز برات انجام بدن. فراموش نکن! ظرفیت مراکز مهم آزمونی مثل ایران و شهر های استانبول، ازمیر و آنکارا خیلی زود پر میشه.
  آخرین به روز رسانی : ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

  توجه : این تقویم فقط برای دانشگاه های دولتی کشور ترکیه تهیه می شود.

  یوس دانشگاه آنادولو (Anadolu Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام :۲۲ اسفند ۱۴۰۱ تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۷ خرداد ۱۴۰۲ یا ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۸۰۰ لیر

  یوس دانشگاه آتاتورک (Atatürk Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  تهران – تبریز

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۷۵۰ لیر (ترکیه) / ۹۰۰ لیر (ایران)

  یوس دانشگاه آرتوکلو (Artuklu Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام آزمون اول : تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون اول : ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  تهران

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۵۰۰ لیر(ماردین) – ۶۰۰ لیر (ترکیه) – ۱۰۰ دلار (ایران)

  یوس دانشگاه جومهوریت (Cumhuriyet Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۸۰۰ لیر

  یوس دانشگاه چوکور اووا (Çukurova Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ *تمدید شد

  تاریخ آزمون : ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران : ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : 

  یوس دانشگاه دوملوپینار (Dumlupınar Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام آزمون اول : به اتمام رسید

  تاریخ آزمون اول : ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۵۰۰ لیر

  یوس دانشگاه ارجییس (Erciyes Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران : ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۹۵۰ لیر – ۱۵۰۰ لیر (ثبت نام با تاخیر)

  یوس دانشگاه فرات (Fırat Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۱۹ تیر ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۶۵۰ لیر

  یوس دانشگاه گازی آنتپ (Gaziantep Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۱۷ تیر ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  دارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : 

  یوس دانشگاه هارآن (Harran Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام آزمون اول : به اتمام رسید

  تاریخ آزمون اول : ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران : ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۲۷۵ لیر

  یوس دانشگاه استانبول (İstanbul Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۱۹ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  تهران

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۱۳۰۰ لیر

  یوس دانشگاه کارادنیز تکنیک (Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ تا ۵ خرداد ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۷۵۰ لیر

  یوس دانشگاه کاستامونو (Kastamonu Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام :۱۰ بهمن ۱۴۰۱ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : 

  یوس دانشگاه مرسین (Mersin Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۷ بهمن ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۱۵۰۰ لیر

  یوس دانشگاه مصطفی کمال (Mustafa Kemal Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۲ بهمن ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۹ خرداد ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۵۰۰ لیر 

  یوس دانشگاه اوندوکوز ماییس (Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۱۲ دی ۱۴۰۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۸۰۰ لیر

  یوس دانشگاه پاموک کاله (Pamukkale Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران : ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۸۰۰ لیر 

  یوس دانشگاه ساکاریا (Sakarya Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام  : ۳۰ دی ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۸۰۰ لیر

  یوس دانشگاه اولوداغ (Uludağ Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام : ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۱۵۰۰ لیر

  یوس دانشگاه یوزونجوییل (Yüzüncü Yıl Üniversitesi YÖS)

  مهلت ثبت نام  : ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

  تاریخ آزمون : ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

  حوزه آزمون در ایران :  ندارد

  اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | هزینه آزمون : ۸۰۰ لیر