تقویم آزمون آلس ۲۰۲۰ (2020 ALES)

برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون آلس ، اینجا را کلیک کنید

*  ثبت نام با تاخیر‍ به ثبت نامی گفته می شود که در شرایط باقی بودن ظرفیت با هزینه بیشتر قابل انجام است

تاریخ های زیر با سیستم “سال.ماه.روز‍‍‍” درج شده است

آزمون ثبت نام ثبت نام با تاخیر* برگزاری آزمون اعلام نتایج
ALES/1

13.03.2020

23.03.2020

01.04.2020 03.05.2020 28.05.2020
ALES/2

24.07.2020

06.08.2020

18.08.2020 20.09.2020 15.10.2020
ALES/3

09.10.2020

19.10.2020

27.10.2020 29.11.2020 24.12.2020

 

هم اکنون در تماس باشید