برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون آلس ، اینجا را کلیک کنید

تاریخ آزمون های آلس به دلیل پاندمی کرونا تغییر کرد . آزمون سوم آلس برای سال ۲۰۲۰ کنسل شد.

*  ثبت نام با تاخیر‍ به ثبت نامی گفته می شود که در شرایط باقی بودن ظرفیت با هزینه بیشتر قابل انجام است

تاریخ های زیر با سیستم “سال.ماه.روز‍‍‍” درج شده است

آزمونثبت نامثبت نام با تاخیر*برگزاری آزموناعلام نتایج
ALES/1

13.03.2020

23.03.2020

01.07.202016.08.2020نا مشخص
ALES/2

نا مشخص

نا مشخص

نا مشخص06.12.2020نا مشخص