دانشگاه های مورد تایید ایران هر ساله توسط وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری” و “وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی” جداگانه و مستقل از هم اعلام میشوند.

داوطلبینی که علاقه مند به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید ایران هستند، میبایست نسبت به رشته مد نظر خود برای ادامه تحصیل، به لیست وزارت مربوطه مراجعه کنند. به عنوان مثال داوطلبی که قصد تحصیل در رشته های پزشکی، دندان پزشکی یا داروسازی را دارد باید به لیست وزارت بهداشت و اگر قصد تحصیل در رشته های مهندسی را داشته باشد باید به لیست وزارت علوم (همین صفحه) مراجعه کند.

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه سال ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری:

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر  با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

 1. Bilkent University / Bilkent Üniversitesi
 2. Bogazici University / Boğaziçi Üniversitesi
 3. Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi
 4. Koc University / Koç Üniversitesi
 5. Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 6. Sabanci University / Sabancı Üniversitesi
 1. Ankara University
 2. Anadolu University
 3. Akdeniz University
 4. Cankaya University
 5. Cukurova University
 6. Dokuz Eylul University
 7. Ege University / Ege Universitesi
 8. Erciyes University / Erciyes Universitesi
 9. Gazi University / Gazi Universitesi
 10. Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi
 11. Istanbul University / Istanbul Universitesi
 12. Izmir Institute of Technology
 13. Karabuk University
 14. Marmara University / Marmara Universitesi
 15. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi
 1. Altinbas University
 2. Atılım University
 3. Bahçeşehir University (BAU)
 4. Beykent Univrersity
 5. Biruni University
 6. Eskisehir Osmangazi University
 7. Istanbul Bilgi University
 8. Istanbul Gelisim University
 9. Istanbul Okan University
 10. Istinye University
 11. Izmir University of Economics
 12. Kadir Has University
 13. Kocaeli Univerity
 14. KTO Karatay Universitesi
 15. Medipol University – Istanbul
 16. Ondokuz Mayis University
 17. Ozyegin University
 18. Recep Tayyip Erdoğan University
 19. Sakarya University
 20. Selcuk University / Selcuk Universitesi
 21. Uludag University / Uludag Universitesi
 22. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi