ثبت نام در کالج آکادمی یوس سال ۲۰۲۲ آغاز شد

اگه دوست داری در آزمون های سال ۲۰۲۲ یوس موفق بشی، در کلاس های ما شرکت کن.

شروع کلاس ها از مهر ۱۴۰۰

اطلاعات بیشتر

آزمون های یوس برای سال ۲۰۲۱ به پایان رسید

توجه : این تقویم فقط برای دانشگاه های دولتی کشور ترکیه تهیه می شود.

یوس دانشگاه آدی یامان (Adıyaman Üniversitesi YÖS)

آزمون امسال کنسل شد* تغییر کرد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :

*این دانشگاه، پذیرش خود را با نتیجه یوس سایر دانشگاه های دولتی انجام خواهد داد.

یوس دانشگاه عدنان مندرس (Adnan Menderes Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون  : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۳ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۹۰ لیر

یوس دانشگاه آکدنیز (Akdeniz Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون  : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۶ مرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  آنلاین

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۵۰۰ لیر

یوس دانشگاه علائدین کی کوبات (Alaaddin Keykubat Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون اول : به اتمام رسید

مهلت ثبت نام آزمون دوم : به اتمام رسید

تاریخ آزمون اول : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

تاریخ آزمون دوم : ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  آنلاین

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه آنادولو (Anadolu Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون اول : به اتمام رسید

مهلت ثبت نام آزمون دوم :به اتمام رسید

تاریخ آزمون اول : ۸ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون دوم : ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  آنلاین

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۵۰ لیر

یوس دانشگاه آنکارا (Ankara Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  آنلاین

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۰۰۰ لیر

یوس دانشگاه آتاتورک (Atatürk Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون  : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۷ تیر ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  تهران

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه دمکراسی ازمیر (İzmir Demokrasi Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون  : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۷۰۰ لیر

یوس دانشگاه بینعلی ییلدیریم ارزینجان (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  آنلاین

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : رایگان

یوس دانشگاه بوزوک یوزگات (Yozgat Bozok Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون اول : به اتمام رسید

تاریخ آزمون اول : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۵۰ – ۲۷۵ لیر

یوس دانشگاه آرتوکلو (Artuklu Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون اول : به اتمام رسید

مهلت ثبت نام آزمون دوم : به اتمام رسید

مهلت ثبت نام آزمون سوم : به اتمام رسید

تاریخ آزمون اول : ۵ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ آزمون دوم : ۶ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون سوم : ۱۸ تیر ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۵۰ – ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه جلال بایار مانیسا (Manisa Celal Bayar Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون  : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۵۰ لیر

یوس دانشگاه جومهوریت (Cumhuriyet Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  تبریز

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه چوکور اووا (Çukurova Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۹ مرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۵۰ لیر

یوس دانشگاه دوملوپینار (Dumlupınar Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون اول : به اتمام رسید

مهلت ثبت نام آزمون دوم : به اتمام رسید

مهلت ثبت نام آزمون سوم  : به اتمام رسید

تاریخ آزمون اول : ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ آزمون دوم : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

تاریخ آزمون سوم : ۶ شهریور ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه دوزجه (Düzce Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون  : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه اگه – اژه (Ege Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۵۰ لیر

یوس دانشگاه ارجییس (Erciyes Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۳ مرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۷۵ لیر

یوس دانشگاه ارزوروم تکنیک (Erzurum Teknik Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۹ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه فرات (Fırat Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

دوره آموزشی آنلاین * : ۲ فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ (در این بازه میتوان شرکت کرد)

تاریخ آزمون : ۸ تیر ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه دوره : ۳۰۰ لیر

*دانشگاه فرات، قبل از آزمون یوس، یک دوره آموزشی آنلاین برگزار میکند که شرکت در این دوره برای ورود به آزمون یوس این دانشگاه اجباریست. این دانشگاه برای دوره آموزشی هزینه ۳۰۰ لیر دریافت کرده و برای آزمون جداگانه هزینه ای را از داوطلب درخواست نخواهد کرد. جزییات بیشتر…

یوس دانشگاه گازی آنتپ (Gaziantep Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  دارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه گازی عثمان پاشا (Gaziosmanpaşa Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون اول : ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه گیرسون (Giresun Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۹ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران : 

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :

یوس دانشگاه هارآن (Harran Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون اول : به اتمام رسید

مهلت ثبت نام آزمون دوم : به اتمام رسید

تاریخ آزمون اول : ۷ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ آزمون دوم : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۵۰ لیر

یوس دانشگاه اسکندرون تکنیک (İskenderun Teknik Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۵۰ لیر

یوس دانشگاه استانبول (İstanbul Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۹ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد تغییر کرد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه* | هزینه آزمون : ۴۹۰ لیر

*شهریه سال گذشته

یوس دانشگاه استانبول-جراح پاشا (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۵۰۰ لیر

یوس دانشگاه اینونو (İnönü Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۵۰ لیر

یوس دانشگاه کارابوک (Karabük Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون اول* : به اتمام رسید

تاریخ آزمون اول* : ۷ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

*دانشگاه کارابوک معمولا به دفعات آزمون برگزار میکند

*ظرفیت برای آزمون اول اعلام شده است

یوس دانشگاه کارادنیز تکنیک (Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۶ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه کاستامونو (Kastamonu Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۷ خرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه یدی آرالیک کیلیس (Kilis 7 Aralık Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون * : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۵۰ لیر

*آزمون اول کنسل شد. این آزمون به آزمون دوم یکی شد.

یوس دانشگاه مارمارا – مرمره (Marmara Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۳ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه مدنیت استانبول (İstanbul Medeniyet Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون  : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۵ مرداد الی ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :  لیر

یوس دانشگاه مرسین (Mersin Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۸ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : 

یوس دانشگاه مصطفی کمال (Mustafa Kemal Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۰۰ لیر

یوس دانشگاه نجم الدین اربکان (Necmettin Erbakan Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۵ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه اوندوکوز ماییس (Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه اونیدی ایلول باندیرما (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه پاموک کاله (Pamukkale Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۶ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۵۰ لیر

یوس دانشگاه ساکاریا (Sakarya Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه سلچوک (Selçuk Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه سیتکی کوچمان (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ تغییر کرد

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه اولوداغ (Uludağ Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون آنلاین : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون حضوری : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد (آزمون آنلاین از ایران مقدور است)

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر (حضوری) – ۶۰۰ لیر (آنلاین)

یوس دانشگاه اوشاک (Uşak Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه یوزونجوییل (Yüzüncü Yıl Üniversitesi YÖS)

مهلت ثبت نام آزمون : به اتمام رسید

تاریخ آزمون : ۲۷ تیر ۱۴۰۰

حوزه آزمون در ایران :  ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر