تقویم آزمون یوس ۲۰۲۰ (2020 YÖS)

برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون یوس و یا دریافت نمونه سوال های سال های قبل ، اینجا را کلیک کنید
این صفحه به طور مداوم به روز رسانی می شود . به علاقه مندان تحصیل در ترکیه و داوطلبان شرکت در آزمون یوس پیشنهاد میکنیم ، با نشان گذاری (Bookmark) این صفحه ، تاریخ های مهم برای این آزمون را پیگیر باشند

آخرین به روز رسانی در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۹۹

یوس دانشگاه آنکارا (Ankara Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ – ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :

یوس دانشگاه آتاتورک (Atatürk Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون :  ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۵۰ لیر

یوس دانشگاه آکدنیز (Akdeniz Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه عدنان مندرس (Adnan Menderes Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ – ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۵۰ لیر

یوس دانشگاه آنادولو (Anadolu Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :

یوس دانشگاه علائدین کی کوبات (Alaaddin Keykubat Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۵۰ لیر

یوس دانشگاه آرتوکلو (Artuklu Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ – نا معلوم (آزمون دوم) 

تاریخ آزمون :  ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۷۵ لیر

یوس دانشگاه بالیک اسیر (‌Balıkesir Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران – تبریز

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰-۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه شیخ ادبعلی (‌Şeyh Edebali Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ – ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۰۰ لیر

یوس دانشگاه جلال بایار (‌Celal Bayar Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۵۰ لیر

یوس دانشگاه جومهوریت (Cumhuriyet Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ 

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون :  ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه چوکور اوا (Çukurova Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۱۶ دی ۱۳۹۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ آزمون :  ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ – ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ 

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

 

یوس دانشگاه دوملوپینار (Dumlupınar Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه دوزجه (Düzce Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه اگه – اژه (Ege Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۳ خرداد  ۱۳۹۹ 

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون :  ۷ تیر ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه ارجییس (Erciyes Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۳ دی ۱۳۹۸ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون :  اعلام خواهد شد

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه ارزوروم تکنیک (Erzurum Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ – ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون :  ۹ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه فرات (Fırat Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :

یوس دانشگاه گالاتاسارای (Galatasaray Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه گازی آنتپ (Gaziantep Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۵ آذر ۱۳۹۸ – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون :  ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران – تبریز

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه گازی عثمان پاشا (Gaziosmanpaşa Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه گبزه تکنیک (Gebze Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه گیرسون (Giresun Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : اعلام خواهد شد

تاریخ آزمون :  اعلام خواهد شد

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : اعلام خواهد شد

یوس دانشگاه هارآن (Harran Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام :

آزمون اول : به اتمام رسید 

آزمون دوم : ۹ اسفند ۱۳۹۸ – اعلام خواهد شد

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون :

آزمون اول : ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

آزمون دوم : اعلام خواهد شد

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۵۰ لیر

یوس دانشگاه اسکندرون تکنیک (İskenderun Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۴ فروردین ۱۳۹۹ – ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۳۱  فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۱۰۰ لیر

یوس دانشگاه استانبول (İstanbul Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۱۶ دی ۱۳۹۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه استانبول-جراح پاشا (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ – اعلام خواهد شد

تاریخ آزمون :  اعلام خواهد شد

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۴۰۰ لیر

یوس دانشگاه اینونو (İnönü Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۲۵ دی ۱۳۹۸ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه ازمیر دموکراسی (İzmir Demokrasi Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ – اعلام خواهد شد

تاریخ آزمون : اعلام خواهد شد

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۵۰ لیر

یوس دانشگاه کاستامونو (Kastamonu Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ – اعلام خواهد شد

تاریخ آزمون : اعلام خواهد شد

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :

یوس دانشگاه کارادنیز تکنیک (Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۱ دی ۱۳۹۸ – ۲ خرداد ۱۳۹۹  

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون : ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه کارابوک (Karabük Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ – اعلام خواهد شد

تاریخ آزمون : اعلام خواهد شد

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه کاراتکین (Karatekin Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون : معلوم نیست

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :

یوس اتحاد دانشگاه های قفقاز (Kafkas Üniversiteler Birliği YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس  دانشگاه کیلیس (Kilis 7 Aralık Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۸ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۰۰ لیر

یوس دانشگاه مارمارا – مرمره (Marmara Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخ آزمون :  ۲۱ تیر ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۰۰ لیر

یوس دانشگاه مدنیت (Medeniyet Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس  دانشگاه مرسین (Mersin Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس  دانشگاه مونزور (Munzur Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : اعلام خواهد شد

تاریخ آزمون :  اعلام خواهد شد

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۵۰ لیر

یوس  دانشگاه مصطفی کمال (Mustafa Kemal Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۵۰ لیر

یوس  دانشگاه نجم الدین اربکان (Necmettin Erbakan Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۰۰ لیر

یوس دانشگاه اوندوکوز ماییس (Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۵۰ لیر

یوس دانشگاه پاموک کاله (Pamukkale Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه رجب طایب اردوغان (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : آزمون برای امسال کنسل شد

تاریخ آزمون :

حوزه آزمون در ایران :

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون :

یوس دانشگاه ساغلیک بیلیملری (Sağlık Bilimleri Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه ساکاریا (Sakarya Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۴ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۰ ادیبهشت ۱۳۹۹ 

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون : ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران – تبریز

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه سلچوک (Selçuk Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه سیتکی کوچمان (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۲۵ لیر

یوس دانشگاه سلیمان دمیرال (Süleyman Demirel Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۰ آذر ۱۳۹۸ – ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ آزمون : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۲۵ لیر

یوس دانشگاه طرابزون (Trabzon Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۸ – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه اولوداغ (Uludağ Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۱ دی ۱۳۹۸ – ۱ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه اوشاک (Uşak Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۴ ادیبهشت ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۱۱ خرداد  ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۳۰۰ لیر

یوس دانشگاه یلدیز تکنیک (Yıldız Teknik Üniversitesi YÖS)

تغییر کرد – آپدیت شد

تاریخ ثبت نام : ۵ اسفند ۱۳۹۸ – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت | ظرفیت | شهریه | هزینه آزمون : ۲۵۰ لیر

یوس دانشگاه یوزونجوییل (Yüzüncü Yıl Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

 

هم اکنون در تماس باشید