تقویم آزمون یوس ۲۰۲۰ (2020 YÖS)

برای اطلاعات بیشتر درباره آزمون یوس و یا دریافت نمونه سوال های سال های قبل ، اینجا را کلیک کنید
این صفحه به طور مداوم به روز رسانی می شود . به علاقه مندان تحصیل در ترکیه و داوطلبان شرکت در آزمون یوس پیشنهاد میکنیم ، با نشان گذاری (Bookmark) این صفحه ، تاریخ های مهم برای این آزمون را پیگیر باشند

آخرین به روز رسانی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

یوس دانشگاه آنکارا (Ankara Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون :  ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه آتاتورک (Atatürk Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران – اردبیل

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه آکدنیز (Akdeniz Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه عدنان مندرس (Adnan Menderes Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه آنادولو (Anadolu Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه آیدین (Aydın Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه علائدین کی کوبات (Alaaddin Keykubat Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه بالیک اسیر (‌Balıkesir Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 

تاریخ آزمون :  ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران – تبریز

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه باشکنت (‌Başkent Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه شیخ ادبعلی (‌Şeyh Edebali Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه بیرونی (‌Biruni Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه جلال بایار (‌Celal Bayar Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه جومهوریت (Cumhuriyet Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۳ دی ۱۳۹۸ – ۸ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه چوکور اوا (Çukurova Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۶ دی ۱۳۹۸ – ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ آزمون :  ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

 

یوس دانشگاه دوملوپینار (Dumlupınar Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه دوزجه (Düzce Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه اگه – اژه (Ege Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه ارجییس (Erciyes Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۳ دی ۱۳۹۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه ارزوروم تکنیک (Erzurum Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 

تاریخ آزمون :  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه فرات (Fırat Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه گالاتاسارای (Galatasaray Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه گازی آنتپ (Gaziantep Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۵ آذر ۱۳۹۸ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 

تاریخ آزمون :  ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران – تبریز

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه گازی عثمان پاشا (Gaziosmanpaşa Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه گبزه تکنیک (Gebze Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه گیرسون (Giresun Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه هارآن (Harran Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام :

آزمون اول : ۱۱ دی ۱۳۹۸ – ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 

آزمون دوم : ۹ اسفند ۱۳۹۸ – ۸ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :

آزمون اول : ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

آزمون دوم : ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه استانبول (İstanbul Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۶ دی ۱۳۹۸ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 

تاریخ آزمون :  ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه استانبول-جراح پاشا (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه اینونو (İnönü Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۵ دی ۱۳۹۸ – ۳ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه استانبول کولتور (İstanbul Kültür Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه ازمیر دموکراسی (İzmir Demokrasi Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه کاپادوکیا (Kapadokya Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

(در این بازه، به دفعات آزمون برگزار میکند)

تاریخ آزمون :  ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه کاستامونو (Kastamonu Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۸ – ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه کارادنیز تکنیک (Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۱ دی ۱۳۹۸ – ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه کارابوک (Karabük Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه کاراتکین (Karatekin Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون : معلوم نیست

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس اتحاد دانشگاه های قفقاز (Kafkas Üniversiteler Birliği YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه لقمان حکیم (Lokman Hekim Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه مارمارا – مرمره (Marmara Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه مدنیت (Medeniyet Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس  دانشگاه مرسین (Mersin Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس  دانشگاه مونزور (Munzur Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس  دانشگاه مصطفی کمال (Mustafa Kemal Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس  دانشگاه نجم الدین اربکان (Necmettin Erbakan Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه اوندوکوز ماییس (Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۸ – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه پاموک کاله (Pamukkale Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : معلوم نیست

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه رجب طایب اردوغان (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ – ۲۹ ادیبهشت ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه ساغلیک بیلیملری (Sağlık Bilimleri Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه ساکاریا (Sakarya Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۴ بهمن ۱۳۹۸ – ۵ فروردین ۱۳۹۹ 

تاریخ آزمون :  ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : تهران

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه سلچوک (Selçuk Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه سیتکی کوجامان (Sıtkı Kocaman Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

یوس دانشگاه سلیمان دمیرال (Süleyman Demirel Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۰ آذر ۱۳۹۸ – ۱ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه طرابزون (Trabzon Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۸ – ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه اولوداغ (Uludağ Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۱۱ دی ۱۳۹۸ – ۱ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه اوشاک (Uşak Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه یلدیز تکنیک (Yıldız Teknik Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : ۵ اسفند ۱۳۹۸ – ۳ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ آزمون : ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

حوزه آزمون در ایران : ندارد

اطلاعات تکمیلی :  وب سایت

یوس دانشگاه یوزونجوییل (Yüzüncü Yıl Üniversitesi YÖS)

تاریخ ثبت نام : هنوز اعلام نشده

تاریخ آزمون : هنوز اعلام نشده

حوزه آزمون در ایران : هنوز اعلام نشده

اطلاعات تکمیلی :

 

هم اکنون در تماس باشید