اطلاعات تکمیلی – عدم تمدید اقامت های توریستی در سال ۲۰۲۰

528

راندوو خود را در صورت امکان در سال ۲۰۱۹ دریافت کنید . شما می توانید تا ۶۰ روز قبل از اتمام اقامت خود برای تمدید اقدام کنید . یعنی افرادی که اقامت آنها تا ماه دوم سال ۲۰۲۰ معتبر است می توانند در سال ۲۰۱۹ درخواست تمدید خود را به ثبت برسانند.

در این ویدیو سعی کردیم در باره سایر اقامت هایی که عزیزان میتوانند نسبت به شرایط خود دریافت کنند، صحبت کنیم.


لینک این ویدیو در سایر سرویس ها

نظرات بسته شده است.

هم اکنون در تماس باشید