احتمال لغو قانون عفو

1,040

با توجه به قوانین مهاجرتی کشور ترکیه اتباع ایرانی در هر ۶  ماه مجموعا به مدت ۳ ماه بدون داشتن اقامت می‌توانند داخل خاک این کشور تردد کنند. و گرفتن اقامت قانونی برای افرادی که تمایل دارند بیش از این مدت داخل خاک این کشور بمانند الزامی است. اگر بعد از ورود به خاک این کشور بیش از ۳ ماه یا به عبارت دیگر بیش از ۸۹ روز داخل مرزهای این کشور بمانند یا پس از اتمام اعتبار اقامت خود نسبت به ترک خاک و یا تمدید اقامتشان اقدام ننمایند هنگام خروج جریمه می‌شوند و در صورت عدم پرداخت جریمه به مدت ۵ سال مجاز به ورود مجدد نخواهند بود و بعد گذشت ۵ سال بدون داشتن ویزا حق ورود ندارند. همچنین افرادی که بیش از مهلت قانونیه خود در خاک ترکیه مانده بودند طبق قانون مهاجرت کشور ترکیه پس از پرداخت جریمه می‌بایست خاک ترکیه را ترک نمایند و بعد از گذشت حداقل 3 ماه مجاز به ورود مجدد بودند سال  ۲۰۱۳  با تغییراتی که سازمان مهاجرت این کشوردر قوانین مهاجرتی به وجود اورد قانون عفو شرایط افرادی که در چنین وضعیتی قرار داشتند را تسهیل نمود. طی این قانون افراد می‌توانستند با پرداخت جریمه بسته به مدت زمان اقامتشان، خاک ترکیه را ترک نمایند و یک روز بعد دوباره برگردند و نیاز به گذشت مدت زمان معین در خارج از خاک ترکیه نبود. این افراد هنگام ورود مجددبا امضا تعهد نامه ای متعهد می‌شدند که طی ۱۰ روز پس از ورودشان به خاک ترکیه نسبت به گرفتن اقامت قانونی اقدام کنند، اما اخیرا با توجه به نتیجه ی انتخابات محلی این کشور و تغییر موضع دولت این کشور نسبت به مهاجرین و همچنین مهاجرت کنترل نشده ی پناهندگان سوری طی اظهارات وزرای این کشور احتمال لغو این قانون وجود دارد. لذا توصیه می‌شود افرادی که در چنین شرایطی به سر میبرندهر چه زودتر نسبت به انجام مراحل قانونی اقامت خود اقدام نمایند. همچنین در صورت لغو قانون عفو با توجه به آخرین تغییرات قوانین مهاجرتی پس از این، حتی اگر جریمه پرداخت شود افراد باید دو برابر مدت زمانی که به صورت غیر قانونی داخل خاک این کشور طی کرده اند خارج از ترکیه بمانند.

نظرات بسته شده است.

هم اکنون در تماس باشید